Belastingvoordeel

Alles wat u doneert, kan Stichting Maendeleo maximaal benutten. Want wij zijn een goed doel met een ANBI-status. Daarom hoeven we geen schenk- of erfbelasting te betalen.

Donaties aan goede doelen met ANBI-status mag u in de belastingaangifte als giftenaftrek opvoeren
Maar: dat kan alleen als u meer dan 1% van uw jaarinkomen aan goede doelen schenkt (met een minimum van € 60). Vaak wordt dit bedrag niet gehaald. En komen donateurs dus niet in aanmerking voor giftenaftrek.

Wilt u minder doneren en toch in aanmerking komen voor giftenaftrek?
Leg uw donatie dan vast in een schenkingsovereenkomst voor een periode van 5 jaar of langer. Uw giften zijn dan sowieso aftrekbaar. Ook als u minder dan 1% van uw jaarinkomen doneert.

Een schenkingsovereenkomst opstellen is makkelijk:
1. Bepaal het bedrag dat u jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar wilt doneren. Enige voorwaarde: dit bedrag moet ieder jaar hetzelfde zijn.
2. Print het formulier van de Belastingdienst en vul het in. Wilt u dat uw periodieke donatie automatisch wordt overgemaakt? Gebruik dan ook het formulier ‘Betalingsvolmacht’ van de Belastingdienst.
3. Stuur uw ingevulde formulier(en) naar Stichting Maendeleo.

Wij sturen de formulier(en) ondertekend naar u terug. Hierin staan dan ook onze gegevens en het transactienummer.

Wilt u meer weten over schenken en de belasting?
Neem dan contact op met onze penningmeester Roel Sleenhof. Voor meer informatie over de aftrek van giften kunt ook kijken op de website van de Belastingdienst.