Maendeleo Studiefonds

In 2017 is Maendeleo gestart met een Studiefonds. Hiermee bieden wij talentvolle studenten uit kansarme gezinnen de mogelijkheid hun studie aan het middelbaar onderwijs, hogeschool of universiteit te vervolgen. In het eerste jaar hebben we 15 studenten een vervolgopleiding kunnen bieden en inmiddels is dit aantal al verdubbeld!
Wij bieden niet alleen financiële steun, maar de studenten krijgen ook een mentor toegewezen. Bovendien organiseren we tijdens de vakantieperiode workshops over onderwerpen zoals studieplanning, en carrière keuze.

Nieuwe lesmethode voor Port Reitz School

Op de Port Reitz School wordt sinds maart les gegevens volgens de ‘Learning for Everyone’ methode. Deze methode is gebaseerd op het gedachtegoed van psycholoog en professor Feuerstein (1921-2014), en richt zich specifiek op mensen met een beperking of ontwikkelingsachterstand.
Vorig jaar kwamen we in contact met de familie Engels van Stichting (PIT) Personal Integration Therapy. Zij hebben de methode uitgewerkt. Aangezien meer dan de helft van de leerlingen op de  Port Reitz School een verstandelijke beperking heeft, waren wij direct geïnteresseerd deze methode te gaan introduceren.
We zijn gestart met 26 kinderen uit klas 1, 2 en 3 aan de slag gegaan en de resultaten na 2 semesters zijn boven verwachting.

Komend schooljaar zullen we de methode verder uitrollen naar de andere klassen van de school.

Shanzu Transitional Workshop for Disabled Young Women

Op het terrein van de Keniaanse scouting in Shanzu (nabij Mombasa) is een naaischool voor gehandicapte meisjes gevestigd: Shanzu Transitional Workshop for Disabled Young Women. De meisjes wonen zelfstandig op het terrein en leren er naaien of bijvoorbeeld sieraden maken.

Port Reitz Primary School for the Physically Handicapped

Een van onze speerpunten is educatie. Want wij zijn ervan overtuigd dat je mensen alleen vooruit kunt helpen met goed onderwijs. In Kenia is dat nog steeds niet voor iedereen weggelegd. Daarom ondersteunen wij de Port Reitz School for the Physically Handicapped.

Kenya Day Care Centre

Kenya Day Care Centre biedt hivpositieve moeders en vaders een nieuwe toekomst. Hun diagnose voelt als een doodvonnis. Niet alleen zij zelf, maar ook hun kinderen worden verstoten door de omgeving, moeten huis en haard verlaten. 

My Book Buddy

Kenia is een land van verhalen vertellen – niet van lezen. Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de Keniaanse kinderen in groep 5 van de basisschool vrijwel niet kan lezen. We willen kinderen spelenderwijs leren dat lezen leuk is.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search