Onze missie

Stichting Maendeleo is een Nederlandse stichting die zelfredzaamheid bevordert voor kansarme kinderen en (jong)volwassenen. We creëren een omgeving voor mensen waarin ze de levensomstandigheden voor zichzelf, hun families en hun gemeenschappen permanent en structureel kunnen verbeteren. Wij proberen deze doelen te bereiken door samen te werken met kleine lokale projecten op het gebied van onderwijs en empowerment in de kustprovincies Mombasa en Kilifi in Kenia.

Het bestuur

Stichting Maendeleo kent 6 bestuursleden. Wilt u meer weten over hun achtergrond en nevenfunctie(s)? Klik dan op de naam.

Thea Thijssen, voorzitter
Willem Zweers, secretaris
Roel Sleenhof, penningmeester
Rob Jansen van den Berg, bestuurslid
Helga Uiterwijk, bestuurslid
Birgit van Heerde, bestuurslid

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Bestuursleden kunnen eventuele onkosten wel in rekening brengen.

Verantwoording: plannen en jaarverslagen

Stichting Maendeleo heeft de ANBI status én is een erkend goed doel (CBF). Wij voldoen daarmee aan strenge eisen, en leggen jaarlijks verantwoording af in onze beleidsplannen en jaarverslagen. Lees meer >>

maendeleo-mission
maendeleo-mission
maendeleo-rocket1