Nieuwe lesmethode voor Port Reitz School

 In Projecten

Op de Port Reitz School wordt sinds maart les gegevens volgens de ‘Learning for Everyone’ methode. Deze methode is gebaseerd op het gedachtegoed van psycholoog en professor Feuerstein (1921-2014), en richt zich specifiek op mensen met een beperking of ontwikkelingsachterstand. Ontplooiingsmogelijkheden van het individu staan hierin centraal.

Volgens Feuerstein zijn leerbarrières vertrekpunten – geen plafonds die verdere ontwikkeling belemmeren. Hij stelt het belang van de ontwikkeling van denk- en leervaardigheden voorop. Zijn methode gaat ervan uit dat mensen moeten worden toegerust met vaardigheden die hen in staat stellen relevante informatie te selecteren, keuzes te maken en beargumenteren, en problemen op te lossen.

Vorig jaar kwamen we in contact met de familie Engels van Stichting (PIT) Personal Integration Therapy. Zij hebben de methode uitgewerkt. Aangezien meer dan de helft van de leerlingen op de  Port Reitz School een verstandelijke beperking heeft, waren wij direct geïnteresseerd deze methode te gaan introduceren.

Het klikte direct met de familie Engels en in maart hebben 4 onderwijzers én Ton en Thea een workshop gevolgd. Bovendien hebben wij per 1 mei een onderwijzeres in dienst genomen die al enkele jaren met deze methode gewerkt heeft: Monica Owito.

We zijn gestart met 26 kinderen uit klas 1, 2 en 3 aan de slag gegaan en de resultaten na 2 semesters zijn boven verwachting.

Komend schooljaar zullen we de methode verder uitrollen naar de andere klassen van de school.

Doel is om ‘Learning for Everyone’ op termijn ook beschikbaar te maken voor andere scholen uit de regio.

Recente Berichten

Reageer

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search