Kenya Day Care Centre

Kenya Day Care Centre biedt hivpositieve moeders en vaders een nieuwe toekomst. Hun diagnose voelt als een doodvonnis. Niet alleen zij zelf, maar ook hun kinderen worden verstoten door de omgeving, moeten huis en haard verlaten. Wij leren ze omgaan met hun ziekte, werken aan hun eigenwaarde en aan het voorzien in hun eigen levensbehoeften.

Kenya Day Care Centre ondersteunt op dit moment circa 125 moeders en vaders
Elk hebben zij 3, 4 of 5 kinderen. Niet door ze zomaar geld te geven, maar door ze te leren hoe ze zelf een bestaan kunnen opbouwen. Zelfstandig en onafhankelijk, vol zelfvertrouwen.  In de afgelopen jaren hebben al meer dan 100 gezinnen ons programma doorlopen; de meesten met succes!

We geven voorlichting over hygiëne, voeding, medicijngebruik en familyplanning
En bieden met de ‘Kenya Care familie’ een nieuw sociaal netwerk. We coachen en begeleiden de ouders, maar dragen ook bij in de schoolkosten voor de kinderen.

Daarnaast leren we deelnemers hoe ze zélf een eigen inkomen kunnen genereren
We ondersteunen hen met het opzetten van een eigen bedrijfje. Hiervoor verstrekken we renteloze microleningen van 50 tot 150 euro, met een streven naar zelfstandigheid binnen maximaal 4 jaar.

Lees meer over dit project >>

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search