Kenya Care

Kenya Care biedt hiv-positieve moeders en vaders een nieuwe toekomst. Hun diagnose voelt als een doodvonnis. Niet alleen zij zelf, maar ook hun kinderen worden verstoten door de omgeving, moeten huis en haard verlaten.  Kenya Care leert ze omgaan met hun ziekte, werkt aan hun eigenwaarde en aan het voorzien in hun eigen levensbehoeften.

Kenya Care werkt met zelfhulpgroepen.  Iedere groep telt zo’n 20-25 moeders en vaders.  Elk hebben zij 3, 4 of 5 kinderen. Ze helpen niet  door ze zomaar geld te geven, maar door ze te leren hoe ze zelf een bestaan kunnen opbouwen. Zelfstandig en onafhankelijk, vol zelfvertrouwen.  In de afgelopen jaren hebben al meer dan 100 gezinnen het programma doorlopen; de meesten met succes!

Kenya Care geeft voorlichting over hygiëne, voeding, medicijngebruik en familyplanning
En biedt  met de ‘Kenya Care familie’ een nieuw sociaal netwerk.  De vrouwen worden ook gecoacht, zowel individueel als in de groep.   Tijdens het vierjarig programma wordt door Kenya Care ook het schoolgeld en bijkomende kosten, zoals uniform en schoenen voor het basisonderwijs van de kinderen betaald.

Daarnaast leren de deelnemers hoe ze zélf een eigen inkomen kunnen genereren
Kenya Care ondersteunt hen met het opzetten van een eigen bedrijfje. Hiervoor verstrekken ze renteloze microleningen van 50 tot 250 euro. Tegelijkertijd leren de vrouwen te sparen en te plannen.

Het totale programma duurt 4 jaar. Daarna kunnen de vrouwen zelfstandig verder