Port Reitz Special School, Mombasa

Een van onze speerpunten is educatie. Want wij zijn ervan overtuigd dat je kinderen en jongeren het best vooruit kunt helpen met goed onderwijs. In Kenia is dat nog steeds niet voor iedereen weggelegd.

Een groot deel van de kinderen in Kenia gaat niet naar school. Volgens de regering is basisonderwijs gratis, maar de praktijk is anders. Ouders moeten nog steeds veel dingen betalen, van uniformen tot boeken.

Voor gehandicapte kinderen is het extra moeilijk. Handicaps worden vaak gezien als een straf van God. Dus wat doe je met een gehandicapt kind? Dat stop je weg. Maar ook deze kinderen hebben recht op onderwijs. Daarom ondersteunen wij de Port Reitz Special School.

Port Reitz Special School is een kostschool met zowel gehandicapte kinderen als gezonde kinderen uit de omringende achterstandswijken. In totaal zitten er 260 kinderen op deze school. Oorspronkelijk was de school alleen bedoeld voor lichamelijk gehandicapte kinderen, waaronder veel kinderen met polio. Gelukkig komt polio bijna niet meer voor in Kenya. Daarom komen ook steeds meer kinderen met mentale of meervoudige handicaps naar deze school.

Een stukje historie. De school is in 1965 opgericht door Margareth Beecham. Zij begon een klein schooltje met 9 kinderen met polio. Aangezien dit de enige school in de hele kustgebied was voor kinderen met een handicap groeide de school snel uit en werd het ook een kostschool. Vanaf de tachtiger jaren kwamen er  steeds meer kinderen met andere handicaps. In 2015 is het 50-jarig jubileum van de school gevierd. Op de website van de Port Reitz Special School kun je meer lezen over de geschiedenis.

Waarom de school hulp nodig heeft
Aangezien de school in de financiële problemen kwam is de school in 1991 overgenomen door de regering en is dus nu een overheidsschool. De regering betaalt (een deel van) de onderwijzers en draagt bij aan de kosten voor de maaltijden, maar dit bedrag is veel te weinig. De rest moet komen van schoolgeld en donaties.

Eigen bijdrage ouders
Het schoolgeld bedraagt ca € 155 per kind per jaar én daarnaast moeten de ouders een aantal zaken in natura meebrengen, zoals toiletpapier, zeeppoeder, schriften, papier, etc.  Bovendien moeten de kinderen uniformen hebben en schoolschoenen. Veel ouders kunnen dit eenvoudigweg niet betalen. Op veel scholen worden kinderen naar huis gestuurd als de ouders niet kunnen betalen. Gelukkig doet Port Reitz School dit niet.  Maar dit is wel een van de redenen waarom de school veel geld tekort komt.

Wat doet Maendeleo voor de Port Reitz School?
Sponsoring kinderen. In de eerste plaats proberen wij door het vinden van sponsoren voor kinderen de school te helpen hun basisinkomsten op peil te krijgen. Al voor € 175 euro per jaar kan een kind een jaar naar school en krijgt dan ook 2 uniformen en schoenen.  In 2019 hebben we voor 22 kinderen sponsoring geregeld. Maar de school heeft meer hulp nodig. Helpt u mee? Via dit formulier kunt u zich aanmelden als sponsor van een kind.

Aanvulling maaltijden met groenten en fruit. Het budget dat de school krijgt van de overheid is onvoldoende om de kinderen 3x daags van een voedzame en gezonde maaltijd te voorzien. De maaltijden zijn erg eenzijdig en bestaan bijna altijd uit ugali en bonen. Verse groenten en fruit is maar zeer beperkt beschikbaar. De school heeft een hele kleine schooltuin, waar ze in de regentijd enkele eenvoudig te telen groenten kweken. Maar dit gaat om hele kleine hoeveelheden.   Dit schooljaar (2019) hebben we wekelijks voor circa 80 euro aan groenten en fruit gekocht voor de school. Dit is nog steeds veel te weinig. Wij hopen in 2020 meer te kunnen doen, maar ook daarvoor hebben we uw hulp nodig. Wilt u hieraan wat bijdragen, doneer dan hier.

Learning for Everyone (L4E)