Port Reitz Primary School for the Physically Handicapped

Een van onze speerpunten is educatie. Want wij zijn ervan overtuigd dat je kinderen en jongeren het meest vooruit kunt helpen met goed onderwijs. In Kenia is dat nog steeds niet voor iedereen weggelegd.

Een groot deel van de kinderen in Kenia gaat niet naar school
Volgens de regering is basisonderwijs gratis, maar de praktijk is anders. Ouders moeten nog steeds veel dingen betalen, van uniformen tot boeken

Voor gehandicapte kinderen is het extra moeilijk
Handicaps worden vaak gezien als een straf van God. Dus wat doe je met een gehandicapt kind? Dat stop je weg.

Daarom ondersteunen wij de Port Reitz School for the Physically Handicapped
Dit is een kostschool met zowel gehandicapte kinderen als gezonde kinderen uit de omringende achterstandswijken. In totaal zitten er 260 kinderen op deze school. In 2017 hebben we voor 18 kinderen het schoolgeld kunnen betalen (ca. € 200 per kind). Bovendien hebben we de school geholpen met schoolboeken en andere leermiddelen.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search