Maendeleo Studiefonds

 In Projecten

Begin 2017 is Maendeleo gestart met het Maendeleo Education Program. Wij bieden getalenteerde leerlingen uit achterstandsgezinnen de mogelijkheid een middelbare schoolopleiding, hogeschool of zelfs universiteit te volgen.  We helpen de studenten niet alleen financieel, maar de studenten worden ook persoonlijk begeleid door onze mentoren. 

In 2019 hebben we 24 studenten ondersteund zodat ze naar de middelbare school konden. En maar liefst 9 studenten op de universiteit.  Boniface Kuze, een van onze mentoren, volgt met onze steun een masters. Hij hoopt in juli 2020 zijn studie te kunnen afronden.

De studenten die in aanmerking willen komen voor dit programma worden geselecteerd op basis van de volgende criteria: motivatie, behoefte en minimaal C+ niveau.

Persoonlijke begeleiding d.m.v. mentorschap. Hoewel het financiële aspect vaak de reden is waarom een leerling de studie niet afmaakt zijn er ook vaak andere redenen waarom een leerling afhaakt, o.a. doordat de ouders niet begrijpen wat er nodig is op school.  Dat is dan ook de reden waarom we een mentorprogramma hebben opgezet.  Onze mentoren zijn Boniface, Solomon en Jane, alledrie ook ervaringsdeskundigen.  Zij coachen en begeleiden onze studenten. En tijdens de vakanties organiseren ze workshops, waar thema’s zoals carrière en studieplanning, maar ook bijv. pesten op school, aan de orde komen.

Achtergrondinformatie:  een middelbare schoolopleiding of universiteit is vaak niet bereikbaar voor kinderen in Kenya. Het schoolgeld voor middelbare scholen (vaak kostscholen),  hogescholen en universiteiten bedraagt zo’n  €400 tot €600 per jaar, zonder boeken. Daarnaast zijn er nog veel extra kosten voor de studenten op een kostschool, zoals matras, bestek, excursies, transport, etc.   De meeste families kunnen dergelijke bedragen niet betalen. Door getalenteerde kinderen de mogelijkheid te bieden een goede opleiding te volgen geven wij ze een kans op een betere toekomst, een beter betaalde baan, waardoor ze uiteindelijk later hun families kunnen helpen.

Vakopleidingen. Voor jongeren uit achterstandsgezinnen die zich niet kwalificeren voor een academische opleiding kijken we in speciale gevallen of we ze kunnen helpen met een vakopleiding.

Een goed voorbeeld hiervan is Mariam.   Haar moeder is een hiv-positieve alleenstaande moeder, heeft 5 kinderen en geen baan.  Mariam kwam van de Port Reitz, maar had te lage cijfers om naar een middelbare school te kunnen. Wij hebben haar geholpen om een opleiding tot kapster te volgen in 2017. Inmiddels heeft ze een baan in een kapsalon.

maendeleo-education
Recommended Posts